Поправка на каросерија

Каросерија во добра состојба не е сон! Со одржување или со поправање на каросеријата на вашето возило ќе му обезбедите поголема вредност кога ќе се решите за продажба.

Доколку поправањето на каросеријата и го доверите на Daciа, обновената каросерија ќе биде еднаква на оригиналната!

Гребаниците се најголем непријател на вашата Daciа: откривањето на гребаница, колку и да е таа незначајна, ќе го онерасположи секого.

За среќа, вашиот автомобил благодарение на вештите раце на стручните лица на Daciа наскоро ќе биде како нов.

- Оригиналните резервни делови ви гарантираат најголем квалитет.
- Нашите цени се прегледни, без непријатни изненадувања.
- Нашите барања имаат едногодишна гаранција на деловите и извршените работи.
- Одговорно се однесуваме кон животната средина: употребуваме бои кои не се штетни за животната средина, па го рециклираме отпадот и возилото на крајот на животниот циклус.