Светла

Светлата кои се во добра состојба обезбедуваат ноќе или во лоши временски услови да го гледате патот и другите лесно да ве забележуваат.

Со цел да спречите опасни ситуации и да обезбедите добра видливост и удобно возење, ви препорачуваме да се погрижите за редовна контрола на светлата особено во случај на намалување на нивната ефективност. Расипаните светла се опасност за вас и за вашиот паричник! Имено, во случај на полициска контрола можете да платите казна за прекршок.

Внимавајте на првите знаци на послаба работа! Едно од светлата повеќе не се пали или послабо свети, оштетувања (скршено светло, пукнатина, гребаница...) или светлото пожолтело поради нередовно одржување ... Не чекајте да се појават тие симптоми. Нашите стручни лица со задоволство ќе ве советуваат.

За да не ве заслепат светлата на другите возачи, внатрешниот ретровизор поставете го во „ноќна положба”.