Браници

Во случај на судир тие ја упиваат најголемата сила на ударот. Посветете им одобено внимание.

Доверете му го одржувањето на браниците на своето возило на сервисот Dacia! Со оригиналните Dacia резервни делови, вашето возило по поправката ќе биде како ново.

Неоштетените браници во случај на продажба на возилото ќе ви помогнат да постигнете повисока цена. Внимавајте на пукнатините и гребаниците кои можат да се појават на браниците. Ако ги замените оштетените браници, побарајте совет од нашите експерти во овластениот сервис на Dacia.

Со внимателно паркирање и избор на место за паркирање со помалку гужва ќе ја намалите опасноста од судир. Во случај на судир, во 80 % од случаите браникот е меѓу оштетените делови.

Оштетениот браник не ви нуди никаква заштита, затоа во нашиот сервис по потреба ќе ви го поправат или заменат.