Технички преглед

Техничкиот преглед е задолжителен за сите возила! Во Dacia ќе ви помогнеме да го подготвите своето возило за технички преглед и така да заштедете време и пари.

Техничкиот преглед треба да се извршува во редовни интервали:
- две години по првата регистрација на вашата Daciа,
- по секоја трета година.

Доверете ни ја подготовката за технички преглед и искористете ги бројните поволности.