Издувен систем

Со редовно одржување на издувниот систем на возилото ја чувате околината (помалку загадена) и својот паричник (помала потрошувачка на гориво).

Со одржувањето на Dacia ништо не може да ви избега! Издувниот систем на вашето возило мора да биде во беспрекорна состојба. Треба редовно да се прегледува.

Внимавајте на првите знаци на истрошеност: зголемување на потрошувачката на гориво, губење на силата, црн чад, невообичаени звуци...

Погрижете се при секој сервисен преглед да се провери комплетниот издувен систем и неговите носачи.

Доколку сакате да го продолжите животниот век на катализаторите и филтрите, немојте да возите со резервната количина на гориво!